loggo-fairmonkey-horizontal

Med Fair Trade gör du skillnad.
Genom ditt inköp förbättrar du livsvillkoren för småskaliga producenter och hantverkare i Syd.
Fair Trade är ett handelssamarbete baserat på dialog, öppenhet och respekt som verkar för en rättvisare världshandel.
Rättvis betalning, goda arbetsförhållanden, långsiktiga handelsförbindelser samt respekt för mänskliga rättigheter och miljö är några av grundstenarna inom Fair Trade.

Vi är stolta över att kvinnor utgör över 85 % av hantverkarna i vårt nätverk av samarbetsproducenter.
Varje producentgrupp med kvinnor har insett att för att ha en röst i samhället behöver kvinnorna en egen inkomst.
Genom yrkesutbildning och hantverksutveckling, kan kvinnor stanna i sina byar och tjäna en stabil inkomst samtidigt som kvinnorna kan sköta både hem och hushållsuppgifterna.
I vissa fall även odla den mark som finns tillgänglig för försörjning.

Kvinnorna har genom sitt idoga arbete med sitt hantverk vunnit respekt i samhället – och för sig själva – som leverantörer av högklassigt hantverk, familjeförsörjare och hantverkare.
Detta, att stärka kvinnors möjligheter till försörjning och se deras självkänsla öka, är något som både inspirerar och driver oss framåt.
Be a part of the Fair Trade Goodness –change a woman’s life by being fabulous